Om Rosenkransen

Madonna3Madonna2_resize

Rosenkransen – et våben mod det onde – lysets våben mod mørkets kræfter
Rosenkransen er en bedekrans, som blev udviklet i løbet af senmiddelalderen, og som bruges til at meditere over Jesu liv, død og opstandelse. Den består af fem gange ti små perler (dekader). På hver af de små perler bedes et Hil dig, Maria. Mellem hver dekade er der en større perle, hvorpå man beder et Fadervor, og hver dekade afsluttes med et Ære være Faderen.

Mens man beder en dekade, mediterer man over et mysterium, hvilket i denne sammenhæng vil sige en del af Jesu liv. Oprindeligt var der tre samlinger af mysterier: glædens mysterier, der handler om begivenhederne omkring Jesu undfangelse, fødsel og barndom; smertens mysterier, der drejer sig om Jesu lidelse og død i påsken; og herlighedens mysterier, der vedrører Jesu opstandelse og de efterfølgende begivenheder. Pave Johannes Paul II tilføjede lysets mysterier, der handler om Jesu liv fra hans dåb til den sidste nadver.

Der findes også mange andre måder, at bruge rosenkransen på. Det er også muligt at bringe sine egne personlige intentioner ind i rosenkransen, ligesom det er muligt at bede den stedfortrædende, for et andet menneske for eksempel for et døende menneske, som man kender eller måske våger hos.

I middelalderen begyndte man at flette kroner af roser eller perler til Jomfru Maria-statuerne, og denne praksis udviklede sig efterhånden til rosenkransen, som den kendes i dag

Rosenkransen er en meditativ bøn, hvor den bedende lader perlerne i en bedekrans glide mellem fingrene, mens man ved hver perle beder en bestemt bøn. Hver gang bønnen gentages, falder sindet til ro, og tankerne åbner sig for bønnens indhold.

De bønner, der bedes i rosenkransen, har alle deres udspring i de bibelske tekster, og man mediterer således over de vigtigste begivenheder i Jesu liv, mens man lader perlerne glide mellem fingrene.
Rosenkransen har haft pædagogisk betydning i forhold til de mennesker, som ikke kunne læse, eftersom man i rosenkransen mediterer over de vigtigste begivenheder i Jesu liv. Gennem prædiken og undervisning havde folk lært evangeliet at kende, og de kunne således meditere over det i rosenkransen.

Rosenkransen regnes for en katolsk bøn, men den kan dog bedes af alle kristne, fordi den netop består af ord og bønner, der har deres udspring i de bibelske tekster.

Og man kan også bare have den hængende hjemme, til at nyde.

Ave Maria
Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Moder!
bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

Sådan beder man en rosenkrans
Rosenkransen er fysisk udformet som en bedekrans med et kors og fem rækker af ti små perler, der er adskilt af en større perle.
Der er mange måder at bede rosenkrans på, men den mest enkle er denne:

1. Efter korstegnet kommer en indledning, hvor man på korset beder trosbekendelsen, på den efterfølgende perle et Fadervor, og på de næste tre perler et: Hil dig, Maria. Denne indledning afsluttes med et: Ære være Faderen.

2. Dernæst kommer det første led, der består af et Fadervor, der bedes på den store perle og ti: Hil dig, Maria, der bedes på de små perler, og der afsluttes med et: Ære være Faderen.

3. Fem sådanne led udgør en rosenkrans.

4. Rosenkransen afsluttes med korstegnet.

Mens perlerne glider mellem fingrene, mediterer man over mysterierne i frelseshistorien – fra undfangelsen til Jesu opstandelse.