Meditative Bønner

Bøn spiller en vigtig rolle i kristnes liv og gudsforhold. Man beder til Gud for at anmode om noget, for at bede om tilgivelse for synder og for at takke og tilbede ham.

Der er mange måder at bede på. For eksempel kan man meditere over et stykke fra Bibelen. Nogle beder frie, spontane bønner, som man selv formulerer, og nogle beder også uden ord.

Her forskellige bønner, til forskellige formål.

Vi tager gerne imod flere bønner, til denne bønne samling.

Her er modtaget en ny bøn, på opfordring.

Under dine vingers skygge, Herre lad mig bo og bygge.

Bordbøn
Når man beder bordbøn, takker man Gud for maden og beder om hans velsignelse over den. Der findes mange forskellige bordbønner. En af de mest almindelige er:

1 – Herre! Velsign os og disse gaver, som vi skal modtage af din milde godhed. Ved Kristus, vor Herre. Amen.

2 – Og du som mætter lille fugl, velsign vor mad og Gud. Amen

3 –  Nogen har brød, men kan ikke spise. Andre kan spise, men har ikke brød. Vi har brød, og vi kan spise.  Derfor vil vi Herren prise.

Aftenbøn
Herre lad dine engle mig i denne nat bevare, vogt du over stor og små, lad din engle med mig gå. Amen

Korstegnet
Katolikker plejer at begynde og slutte deres bønner med at slå kors for sig, mens de siger:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Korstegnet er en forkortet udgave af den kristne trosbekendelse. Når man bruger det, bekender man troen på treenigheden og troen på, at Jesus har besejret det onde ved at dø på korset.

Fadervor
Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

Hil dig, Maria
Katolikker tror, at man kan henvende sig til helgenerne og anmode om deres forbøn, ligesom man kan bede andre mennesker om at bede for sig. Hil dig, Maria er den mest kendte bøn til den vigtigste helgen, jomfru Maria.

Første del af bønnen er bibelsk. Den citerer englen Gabriels hilsen til Maria ved bebudelsen: “Herren er med dig, du benådede!”  og Marias slægtning Elisabeths ord til Maria, da de er gravide: “Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt!”. Bønnens anden del er en anmodning til Maria om at gå i forbøn for “os syndere”.

Bønnen er også kendt under sin latinske titel, Ave Maria, men på dansk lyder den således:

Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Moder!
bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

Ære være Faderen
Kort lovprisning af treenigheden, som katolikker ofte bruger som afslutning på deres bønner:

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Bøn for de afdøde
Efter dødsfald beder katolikker ofte denne korte bøn:

Herre, giv dem (ham/hende) den evige hvile og lad det evige lys lyse for dem (ham/hende). De (han/hun) hvile i fred. Amen.

Den apostolske trosbekendelse
En oldkirkelig sammenfatning af den kristne tro, som katolikkerne har tilfælles med folkekirken og mange andre kristne trossamfund. Den bruges under messen, og rosenkransen indledes med den.

Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader,
Himlens og jorden Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus,
hans énbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden
og født af Jomfru Maria,
har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet, døde
og blev begravet,
nedfor til Dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til Himlen,
sidder ved Gud, den Almægtiges Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden,
den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse,
og det evige liv. Amen.